בן ציון נתניהו. דברי ימי נתניהו

ב-1952 עברה משפחת נתניהו לגור בבית ברחוב הפורצים 4 שם עצם לפנות בוקר את עיניו בפעם האחרונה הלוויתו של פרופ' נתניהו תתקיים היום שני בבית העלמין בגבעת שאול בירושלים
ויענוהו הסוקרים: עלה ונתן ה' בידך; והוא לא ידע כי רוח שקר נתן עם ישראל ביד סוקריו, כי מאת ה' היה הדבר למען הפילם ביד נתניהו לחזק את ליבם להלחם עמו למען החרימם לבלתי היות להם תקומה וקואליציה; ויתראו גנץ ונתניהו פנים בירושלים אשר ליהודה ותעל המערכה ביום ההוא; וייצעק איש נפתלי לעלות לבדו למלחמה ולא שמע בקול נביאי ה' וירם יד בקהל ה' לפרוץ פרץ ויפול בשדה הוא וכל עמו אתו; ויהי לעת ערב ותעבור הרינה במחנה לאמור: היכה לפיד באלפיו וגנץ ברבבותיו; אז עשה גנץ את הבמה לעלות בה ויעמוד ויקרא קבל עם בקול גדול, אני מלכתי וישם נזר המלוכה בראשו וחמישים מאבטחים רצים לפני מרכבתו; ויריעו העם תרועה גדולה ויתקעו בחצוצרות ויעמדו לאלפיהם ולדגליהם וישמחו שמחה גדולה ויעשו עולות ושלמים ויקומו לצחק; ויהי באשמורת הבוקר והנה רץ איש מן הקלפי ויבא אל שער היכל האולפן השקוף ודפיו קרועים ואפר על ראשו והוא אבל וחפוי ראש; ויקרב המבשר וישא קולו לאמור: נס גנץ לפני נתניהו וגם מגפה גדולה היתה בשמאל וגם אורלי אשת לוי ומשה הפייגליני אבדו וגם הקואליציה והתקציבים נלקחו; ויהי כהזכירו את הקואליציה ואת התקציבים ותזעק התקשורת זעקה מרה ותעל שוועת השמאל השמימה; ויושע ה' את בנימין בן בן-ציון נתניהו ביום ההוא וילכוד את המלוכה על ישראל בחמישית ותינשא מלכותו מעל כל המלכים אשר היו לפניו; וכל דברי נתניהו וגדולתו אשר עשה, אשר העלה את דירוג האשראי ואשר הביא את הגז מן הים אל היבשה - הלא הם כתובים על ספר דברי הימין למלכי ישראל; וימלוך בנימין בן בן-ציון על ישראל עד היום הזה ותשקוט הארץ 40 דקה; פרופ' נתניהו היה מגדולי ההיסטוריונים של עם ישראל

אנציקלופדיה יהודית דעת

לאחר מותו של זאב ז'בוטינסקי ב-1940 הפך לראש התנועה הרביזיוניסטית בארה"ב, והקדיש עצמו לפעילות אישית רחבה שהעירה את דעת הקהל היהודי ושכנעה לראשונה את המפלגות הרפובליקנית והדמוקרטית להכריז על תמיכתן בהקמת מדינה יהודית, במצע הבחירות לנשיאות ב-1944.

29
דברי ימי נתניהו
פרופסור נתניהו היה העורך הראשי של האינציקלופדיה העברית במשך למעלה מעשור
פרופ' בן ציון נתניהו הלך לעולמו
בסרט תיעודי שיצר משה לוינסון ושודר בטלוויזיה הישראלית ב-3 ביוני 2012, נפרשת לראשונה מסכת חייו של פרופ' נתניהו כציוני רביזיוניסט, איש רוח וכהיסטוריון בעל שם עולמי
פרופ' בן ציון נתניהו הלך לעולמו
בין ספריו נכללים דון יצחק אברבנאל, האנוסים מספרד, ויצירת המופת שלו שזכתה להכרה עולמית 'מקורות האינקוויזיציה במאה ה-15 בספרד'
במסגרת זאת נפגש עם רבים ממנהיגי ארצות הברית באותה תקופה, לרבות סנאטורים, חברי קונגרס, סופרים, משוררים ומנהיגים כמו דין אצ'יסון ואייזנהאור במחקריו התמקד בתולדות יהדות ספרד בימי הביניים ובתולדות הציונות
זמן קצר לאחר בואם לארצות הברית נפטר ז'בוטינסקי ונתניהו המשיך לאורך כל שנות המלחמה ואחריה את ההטפה למדינה יהודית בשנת 1920 עלה לארץ ישראל עם משפחתו

אנציקלופדיה יהודית דעת

הוא נמנה עם תומכיו של זאב ז'בוטינסקי, וערך עיתון שבו השתתפו פרופסור יוסף קלאוזנר והמשורר אורי צבי גרינברג.

אנציקלופדיה יהודית דעת
כן חיבר את הספר 'חמשת אבות הציונות' שבו כינס את מחקריו על חייהם של מייסדי הציונות המדינית: פיסנקר, הרצל, נורדאו, זגנוויל, וז'בוטינסקי
פרופ' בן ציון נתניהו הלך לעולמו
לאחר חזרתו לארץ ב-1949, הודר נתניהו מהצטרפות לאוניברסיטה העברית בשל דעותיו הימניות, ופנה להקמת האנציקלופדיה העברית בה שימש כעורכה הראשי עד 1962
פרופ' בן ציון נתניהו הלך לעולמו
פעילותו זו הנביטה את התחרות בין המפלגות על הקול היהודי בכל מסעות הבחירות מאז ועד היום
איש היה בישראל ושמו בנימין בן בן-ציון נתניהו איש ימיני; ויך בנימין את שמעון הפרסי ויושע את ישראל מיד פרס; וימלוך על ישראל ימים רבים ושם אשתו שרה ושם בניו יאיר ואבנר; ויקומו אנשים מישראל ויקהלו על בנימין ויאמרו להפילו ויתמודדו עליו זה ארבע פעמים ולא יכלו לו; ויהי ה' את בנימין נתניהו והאיש הולך וגדל בכל אשר יפנה יצליח; ויפתח נתניהו את השמיים ואת השווקים, את האבטלה נתץ ואת האינפלציה שרף באש; ואת התמ"ג העלה מעלה ויעש אקזיטים ככוכבי שמים לרוב וילך בצוללות גרמניא; וכל מלכי הארץ מבקשים את פני בנימין לראותו ולשמוע דברו כי גדול האיש בעיניהם מכל אשר התהלך לפניו על פני האדמה; ויאספו אנשי מדון אל בלפור ויזעקו אל בן בן ציון השכם והערב ויאמרו: צא צא איש הדמים המושחת המפלג ובן הבליעל; וישנאו אותו בלבם לאמור, המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו; וישטמהו עוד על דבר סיגריו ושמפניותיו ולא יכלו דברו לשלום ויהיו לו לשטן ולמוקש כל הימים; ויאיר בן יוסף איש לפידות מתנשא לאמור אני אמלוך; ויקשור על בנימין בן בן-ציון בירושלים; וישלח אל שר הצבא רב אלוף כנען בנימין הגנצי לאמור, לכה והיית לנו לראש ולקצין ונלחמה בבנימין בן בן-ציון; ויען בנימין הגנצי לאמור, אם ייתן ה' את בן בן-ציון לפני והייתי לכם לשר ולראש וחצי המלכות תתנו לפני; וישב יאיר איש לפידות דבר את גנץ ויאמר טוב הדבר בעיני; ויכרתו ברית ויאכלו וישתו ויחרפו את נתניהו לאמור, מי הוא זה ואיזה הוא בן-ציון כי נעבדנו; ויהי כי גבה ליבם ויוסיפו עוד דבר: מי ייתן את העם הזה בידינו והסרנו את את ראש נתניהו מעליו ונתנהו לחיית הארץ, לעוף השמיים ולבהמת האופוזיציה; אז יחלק העם ישראל לחצי; חצי העם היה אחרי בנימין הגנצי להמליכו והחצי את בנימין בן בן-ציון נתניהו; ויאסף כל איש שמאל כל איש מצוק ומר נפש על בן בן-ציון להלחם בו פרשנותו המהפכנית שינתה מקצה אל קצה את הבנת פרק היסטורי זה על-ידי גדולי המלומדים וזכתה לתדהמה והכרה בעולם, במיוחד בספרד
וייצעק איש ישראל אל בנימין הגנצי מרמת אביב, מבוגרשוב ומארסוף; ויתקבצו אתם משה אלוף יעלון וגבי אלוף אשכנז וניסנקורן זקן הועדים ויתקעו בשופר ותרעש הארץ ותהום עד למאוד; ויפקוד ביום ההוא בנימין הגנצי עשתי-עשר מאות אלפים מאיש ישראל למערכה; וימלאו אנשיו את המדיה, וירבו כתביהם כחול אשר על שפת הים ולאסטרטגיהם ולדולריהם אין מספר; וישאל בנימין הגנצי בחוזים, בנביאים ובסוקרים לאמור — האעלה למלחמה בנתניהו אם אחדל

פרופ' בן ציון נתניהו הלך לעולמו

אביו של ראש הממשלה נתניהו, פרופ' בן ציון נתניהו מילקובסקי , הלך הלילה שני לעולמו בשיבה טובה והוא בן 102.

7
אנציקלופדיה יהודית דעת
בשנת 1944 נישא לצילה, אותה פגש בעת לימודיו בארץ ישראל
אנציקלופדיה יהודית דעת
לימים הספיד הרב קוק את הרב מיליקובסקי בהספד מרגש
פרופ' בן ציון נתניהו הלך לעולמו
החל בשנות ה-60 הקדיש עצמו, במשך ארבעה עשורים, להמשך מחקרו המונומנטלי בנושא האינקוויזיציה והאנוסים בספרד של המאה ה-15