בית ספר יפה נוף ירושלים. תוכנית תקשוב

זו פעם ראשונה שאנו עושים זאת ואם נהנה ונתרם מהפעולה, נהפכה למסורת במהלך כל השנה ניצלנו את ההזדמנות לשכלל מיומנויות, לשפר ביצועים, ולחזק יידע בתחומים השונים
עוד יהיו ביתני אוכל, סוכר שרוף ומשלוחי מנות בית הספר עובר השנה שלושה מיצ"בים חיצוניים בכיתות ה: באנגלית, מתימטיקה ועברית והכוללים גם שאלוני אקלים

פרויקט ספר

את החטיבה הצעירה מרכזת הילה מזרחי.

תוכנית תקשוב
לדוגמא: קהילה הלומדת כיצד לארגן טיולים, תארגן טיול לקבוצת התייחסות
פרויקט ספר
את המרכז מפעילים בוגרי בית ספר "זיו" ומרכזת אותו איילת עבאדי, רכזת חברה וביטחון בבית הספר
צוות ''יפה נוף''
קהילה שלומדת תיאטרון, תפיק הצגה לקבוצת התייחסות אחרת וכו
הקבוצה החברתית של חנה גוטמורגן, תלמד את תלמידי בית הספר משחקים של פעם ולילדים יהיה רפרטואר גדול יותר של אופציות למשחקים בציור, מצגת, מחול, סרט, מאמר, שיר, מצגת , דגם, הצגה , כיד הדמיון הטובה
ולתלמידי בית הספר האהובים, בעלי הכישורים הנפלאים, המשקיעים בלמידה, בנתינה וביצירה השנה החליט בית הספר להשתתף באופן פעיל בחווית המרתון הירושלמי

צוות ''יפה נוף''

כל שכבה מארגנת פעילות שכבתית בהובלת התלמידים והם לוקחים אחריות על הפעלתה, תוך שמירה על מסגרת הנהלים ההולמת.

פרויקט ספר
ברצוננו להודות לצוות החינוכי הנפלא של בית הספר "יפה נוף" , ללימור זמורה הסגנית, ללורנס הסגנית השנייה, לרכזות השכבה, למחנכים, למחנכות המשלבות, למורים המקצועיים, לצוות הטיפולי, למטפלים, לעמיתות ההוראה, לסייעות האישיות, לאב הבית והמנהלניות, לשומרים ולמנקות
תוכנית תקשוב
את היוזמה מובילה תמר הלפרסון הרכזת הקהילתית
איגרת אביב
חלק מהפעילויות ממומנות על ידי ההורים במסגרת התל"ן תכנית לימודים נוספת להעשרה וחלק על ידי בית הספר