שכר ברשת. קיצוצי שכר ובונוסים ברשת מלונות פתאל; רוב העובדים הוצאו

הרווח התפעולי לפני פחת, הפחתות והוצאות אחרות זינק אשתקד ב-135% לעומת 2018, והגיע לכ-1 הדוחות המצוינים של 2019 אינם משקפים את המצב כיום, אבל הם בהחלט משקפים את הצמיחה של החברה ורווחיותה במצב של שגרה, שאליה נחזור במוקדם או במאוחר"
אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו בשורה התחתונה, הציגה החברה רווח נקי של כ-38 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-239 מיליון שקל ב-2018, על רקע השפעות יישומו של תקן 16 IFRS

שכר שווה לעובד ולעובדת עבור עבודה שווה (פסק דין)

פתאל מונה עוד שורה ארוכה של פעולות התייעלות וחיסכון שבכוונתה לבצע, ובשורה התחתונה, להערכת ההנהלה והדירקטוריון, "פעולות אלה, יחד עם מזומנים בסך כ-1 מליארד שקל שברשות הקבוצה, יאפשרו לה לעמוד בכל מחויבויותיה בשנה הקרובה".

12
קיצוצי שכר ובונוסים ברשת מלונות פתאל; רוב העובדים הוצאו
נוסף על כך, הנפיקה פתאל שתי סדרות אג"ח בהיקף של כ-960 מיליון שקל
קיצוצי שכר ובונוסים ברשת מלונות פתאל; רוב העובדים הוצאו
הרווח התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות EBITDAR גדל ב-7% ברבעון זה והגיע לכ-472 מיליון שקל, למרות פגיעה בהיקף של כ-15 מיליון שקל עקב התחזקות השקל מול הדולר והאירו
מחשבון שכר: ברוטו נטו
בשורה התחתונה, דיווחה פתאל על הפסד של כמיליון שקל ברבעון הרביעי, בהשוואה לרווח של כ-59 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018
בנטרול יישומו של תקן IFRS 16, עמד הרווח הנקי על כ-38 מיליון שקל היו"ר והמנכ"ל פתאל אמר היום: "עברנו ב-20 שנות פעילותנו מלחמות, האטות, מיתון עולמי ואינתיפאדה, ולמדנו כיצד להתגבר על הקשיים ואף לצמוח בהם
המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב נכון להיום סגרה החברה כ-160 מתוך 182 מלונות הקבוצה הפעילים בישראל ובאירופה

שכר שווה לעובד ולעובדת עבור עבודה שווה (פסק דין)

נוסף על כך, בכוונת פתאל להוציא את מרבית עובדיה באירופה לחל"ת או לחופשות יזומות על חשבון ימי החופשה שצברו , וזאת בהתאם לחוק ולמדיניות הממשלתית בכל מדינה.

שכר שווה לעובד ולעובדת עבור עבודה שווה (פסק דין)
ברבעון הרביעי הציגה פתאל עלייה של 8% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל ב-2018, לרמה של כ-1
שכר שווה לעובד ולעובדת עבור עבודה שווה (פסק דין)
קיצוצי שכר ובונוסים ברשת מלונות פתאל; רוב העובדים הוצאו
בנטרול השפעת התקן, הסתכם הרווח הנקי אשתקד בכ-225 מיליון שקל
זאת, על רקע עסקות לרכישת מלונות שביצעה החברה במהלך המחצית השנייה של 2018 ותחילת 2019 מעסיק רשאי לשלם לעובדיו שכר בשיעורים שונים, אם הוא הוכיח קיומן של נסיבות שונות המתחייבות מאופייה או ממהותה של העבודה ובכלל זה תפוקת העבודה, איכות העבודה, הוותק בעבודה, ההכשרה או ההשכלה, או מיקומו הגיאוגרפי של מקום העבודה
במחשבון שכר ברוטו נטו תוכלו להזין את גובה השכר ברוטו, ההפרשות ונקודות הזיכוי, ולדעת כמה זה יוצא לאחר כל הניכויים כיצד נבין כמה נקבל בנטו? עד כה הוציאה החברה 5,500 מעובדיה בישראל לחופשה ללא תשלום חל"ת , לרבות שלושת בניו של בעל השליטה, המועסקים בתפקידי ניהול בקבוצה

שכר שווה לעובד ולעובדת עבור עבודה שווה (פסק דין)

מלאו את הפרטים במחשבון וגלו כמה זה יוצא לכם בנטו: מחשבונים נוספים שיכולים לעזור לך:.

24
מחשבון שכר: ברוטו נטו
שחר עקה, סמנכ"ל הכספים של פתאל, שעלות שכרו ב-2019 הסתכמה בכ-2
קיצוצי שכר ובונוסים ברשת מלונות פתאל; רוב העובדים הוצאו
מעסיק המקבל לעבודה שוות ערך שני עובדים בעלי נתונים אישיים דומים, באותו פרק זמן, ומשלם לאחד פחות מחברו, משום ש"ביקש פחות" או שחברו "ביקש יותר", נוהג שלא בתום לב
שכר שווה לעובד ולעובדת עבור עבודה שווה (פסק דין)
למידע על פסק הדין של בית המשפט העליון לחצו