מדור שכר לימוד. שכר לימוד תואר ראשון

אחוז שכ"ל שנתי אחוז שכ"ל לתואר X מספר שעות לימוד השנה מספר שעות תקן לתואר מחיר שכ"ל לשנה אחוז שכ"ל שנתי X שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית מחיר לשעה עודפת לאחר סיום צבירת שעות התקן תחשב שעת לימוד כשעה עודפת למעט אם התואר השני בתעודת הוראה
מחיר שעת הלימוד אינו אחיד לכל הסטודנטים אלא תלוי במספר שעות התקן של תכנית הלימודים אותה בחר הסטודנט הנושא תיאור שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית 10,198 ש"ח שכר לימוד היסודי לתואר ראשון לישראלים נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה

שכר לימוד תואר ראשון

מספר שעות לימוד שנתיות לצורך חיוב שכר לימוד מספר השעות השנתיות אליהם רשום הסטודנט בפועל לא כולל לימודי אנגלית , לרבות קורסים שניתן מהם פטור, ועל פי התקנות אינם פטורים מתשלום.

21
שכר לימוד תואר ראשון
שכר לימוד עבור קורסי קיץ, מועד מיוחד, חיוב תקורה, שעות עודפות ואנגלית צמוד אף הוא לעלית המדד חודש יולי 2020 המתעדכן בכל 15 לחודש
שכר לימוד תואר ראשון
תשלומים נלווים רווחה-352 ש"ח שמירה-525 ש"ח דמי ארגון-10 ש"ח תשלומים נלווים — שמירה, רווחה ודמי ארגון לאגודת הסטודנטים הארצית
שכר לימוד תואר ראשון
תשלומים אלו אינם חלק משכר לימוד ויגבו מדי שנה אקדמית
סכום זה מתייחס לתכנית לימודים בהיקף 100% שכ"ל
תעריף לשעה עודפת - 4 סטודנטים אלו לא יחויבו בתשלומים נלווים

שכר לימוד תואר ראשון

.

4
שכר לימוד תואר ראשון
שכר לימוד תואר ראשון
שכר לימוד תואר ראשון

שכר לימוד תואר ראשון

.

2
שכר לימוד תואר ראשון
שכר לימוד תואר ראשון
שכר לימוד תואר ראשון