קרן השתלמות לעובדי הוראה. עגור

ההבדלים בין קרן השתלמות למורים לבין קרן השתלמות רגילה ראשית, נציג בקצרה מהי , ולאחר מכן נעמוד על ההבדלים בין קרנות רגילות לקרנות השתלמות למורים כתובת למשלוח המסמכים: קופת גמל-קרנות השתלמות למורים, ת
במידה והינך חוסך במספר מסלולים באותו החשבון, הדוח המפורט יציג פרטי כל מסלול בנפרד כמו כן, בנסיבות בהן משרתו של עובד ההוראה מפוצלת בין מספר מעסיקים, עליו לוודא כי הניכוי לקרן אכן מקיף את מלוא משרתו

עמוד הבית

הביקורים ייעשו במפוזר, דהיינו, לא פחות מאשר בשני ימים שאינם רצופים.

מורים
מורה בעל רשיון זמני, בשנה השניה או השלישית לעבודתו, העתיד לקבל רשיון הוראה קבוע, חייב להודיע על כך בכתב להנהלת ביה"ס עד ה-1 בינואר של אותה שנה
קרנות ההשתלמות לעובדי ההוראה
את המימון לשנת השבתון יכול לקבל המורה באמצעות הפרשות חודשיות לקרן השתלמות למורים, המיועדת בדיוק לשם כך
גננות, סייעות ועובדי הוראה
הרווחים שנצברו בקרן יחויבו במס הכנסה בשיעור 20%
קרנות ההשתלמות פועלות בהנהלה משותפת עם משרד החינוך, ונועדו למימוש אפשרות היציאה לשנת השבתון דרך החזר שכר לימוד, מענק חודשי לעמית המשתלם, דמי ביטוח לאומי וכדומה ניתן להוריד טופס משיכת הכספים בלשונית כל מוטב ימלא טופס נפרד
יש להקפיד ולמלא את טופס ההצטרפות בהתאם להוראות, ולצרף אליו תלוש משכורת עדכני מאת: יוסי מימון, יועץ פנסיוני

משיכת כספים

ההצטרפות לקרנות הללו נעשית באופן עצמאי וישנם מספר דגשים חשובים שצריך להכיר ולשים לב אליהם.

הדיווח התקופתי לעמית
כאשר המורה או הגננת יוצאים לשנת שבתון, הם יכולים לעשות שימוש בכספי הקרן לצורך מימון השתלמות ולימודים
קרנות השתלמות לעובדי הוראה: כל מה שצריך לדעת להתנהלות נכונה
למידע נוסף ראו ב מורים וגננות נוהגים להשתמש בכספים הצבורים בקרן ההשתלמות לשם יציאה לשנת השתלמות שנת שבתון , שבה אינם עובדים בהוראה
קרן השתלמות לעובדי הוראה (זכות)
פרישה מעבודה עקב נכות שנגרמה לו עקב עבודתו והמוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכות המזכה בקצבת נכות