מענק הוצאות קבועות קורונה. מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים ובינוניים עקב נגיף הקורונה (מענק סיוע פעימה שלישית)

דוגמא למכירת שרות או מוצר: חוגים לילדים, שרותי יעוץ חינוכי או רפואי, בריכה, ספרייה, מוזיאון, לימודי הכשרה בטחון הצפון אבטחת מוסדות, ליווי טיולים ומתן שרותי רפואה בע"מ נ' רשות המסים, ניתן ביום 28
שיטת חישוב הוצאות השכר הנחסכות עוד טענה החברה, כי לרשות המסים אין סמכות לסטות מהלשון המפורשת של סעיף 7 לחוק הקובעת כי הוצאות השכר הנחסכות יחושבו לפי שלושת החודשים האחרונים שאותו עובד עבד בהם לפני תקופת הזכאות ועדת הערר קבעה כי אין לקבל את פרשנותה המרחיבה של הרשות כי החברה צריכה להוכיח קיומו של קשר סיבתי גם בעניין הוצאות השכר הנחסכות

דוקטורט בפיצוי: כל מה שצריך לדעת על מתווה הפיצוי החדש לעסקים

דוגמה 4 — עסק חדש נפתח ב-05.

28
מענק סיוע לעסקים
מי שסבורים שהמענק מגיע להם יכולים להגיש החל מהיום תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות, במסגרת תוכנית "רשת ביטחון כלכלית"
עד 400 אלף ש': המענק להשתתפות בהוצאות קבועות לעסקים יצא לדרך
כתבה זו כוללת מידע לגבי מענק סיוע לעצמאים ולחברות פעימה שלישית בלבד
עדכון מענקי קורונה
ההנחה היא כי הוצאות אלו נחסכות בתקופת המשבר ביחס לצמצום מחזור הפעילות
עסקים חדשים עסקים חדשים שנפתחו בחודשים ינואר-פברואר 2020 יכולים להגיש בקשה למענק אם מחזורם החודשי בחודשים הללו עלה על 1,500 שקלים והיו זכאים לפחות לשני מענקי הוצאות עבור שנת 2020 כפועל יוצא, אופן ההכרה במענקים הממשלתיים תלוי בסוג שלהם
חשוב לציין כי לא כל הטבות הקורונה הן בגדר מענק ממשלתי שצריך להיות מטופל לפי התקן — כך למשל הנחות בארנונה מטופלות באופן פשטני על בסיס המחויבות לתשלום הוצאות שכר שנחסכו בהקבלה לירידה בפעילות

נפתחה הגשת הבקשות לקבלת מענק לעסקים שנפגעו באופן מתמשך בקורונה

לדעתנו , החלטה זו סותרת את הלכת ינקו-וייס בעליון, בעניין התיישנות, או יותר נכון, חריגה מסמכות של פקיד השומה להוציא שומה לאחר המועד הנקוב בחוק, גם אם אין סנקציה בחוק.

18
דוקטורט בפיצוי: כל מה שצריך לדעת על מתווה הפיצוי החדש לעסקים
תנאי נוסף הוא, כי השכיר בעל שליטה לא זכאי לדמי אבטלה עבור התקופה שמיום 1 באוקטובר 2019 ועד יום הגשת תביעה למענק
עדכון מענקי קורונה
במסגרת הפעימה הזו, יכולים להגיש בקשה לקבלת מענק עסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור העולה על 18 אלף שקל ועד 20 מיליון שקל בשנה, שנפגעו בתקופת קורונה
מענקי קורונה
רשות המיסים יכולה להאריך את המועד עד ל-180 ימים
ההחלטה בהשגה ניתנה רק לאחר הגשת הערר מהם תנאי הסף לזכאות למענק עבור בעל שליטה שכיר? אם רשות המיסים לא הודיעה על ההחלטה בתוך 21 יום ממועד הגשת התביעה, ולעניין עוסק שמחזור העסקאות העסקאות שלו בתוך 14 יום ממועד הגשת התביעה — רשות המסים תשלם לעוסק מקדמה על סך 40% מסכום המענק המגיע
גם מאחורי שאלת ההפרדה החשבונאית של מרכיב הסבסוד הגלום בערבויות מדינה להלוואות יכול לעמוד אינטרס דיווחי מעניין של שיפור הרווח התפעולי וה- EBITDA על רקע שלל הפרשנויות החשבונאיות הקיימות על-פי גינדי: "על פי תנאי המענק השני, הכנסות משותפות של בני הזוג יחולקו באופן שווה ביניהם"

מענק סיוע

האם המענק כפול לתשלום מסים וביטוח לאומי? סכום המענק לעוסק פטור יעמוד על 3,000 שקל, וסכום המענק לעוסק מורשה יעמוד על 4,000 שקל.

19
קיבלתם מענק והתברר בדיעבד שלא הגיע לכם? עכשיו הזמן להחזיר
המערכת להגשת בקשות לעצמאיים עד 300 אלף שקלים נפתחה, המערכת לעצמאיים מעל 300 אלף שקלים ולחברות תיפתח במהלך היום
מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים ובינוניים עקב נגיף הקורונה (מענק סיוע פעימה שלישית)
בהקשר זה, להבדיל מהפרדת ערבויות של בעל שליטה — שמעבר למורכבות היישומית של המדידה מובילות לגידול בהוצאות המימון ועל כן האינטרס הדיווחי הוא בדרך כלל שלא לבצע הפרדה — דווקא במקרה של ערבות מדינה יכול להיות אינטרס דיווחי שיוביל בחלק מהמקרים לפחות כן לבצע את ההפרדה
דוקטורט בפיצוי: כל מה שצריך לדעת על מתווה הפיצוי החדש לעסקים
הועדה הוסיפה וקבעה, כי מוטב היה אילו הרשות הייתה מנמקת את החלטתה ומסבירה כי פעלה להפחתת המקדם משיעור של 0