עלונים לשבת. מכת עלוני שבת

באשר לבעיית התרבות שמקדמים העלונים, לכך אמנם לא נמצא פתרון אמיתי, אך לעומת זאת היו שקראו לפעול ברוח האמרה "אם אינך יכול לנצחם, חבור אליהם", ולנסות לחנך את הציבור לגישה מעמיקה, דווקא דרך העלונים
בדרך כלל יש בחבילה כמה עלונים נכון לשנת יוצאים לאור למעלה מ-500 עלונים כל שבוע

מכת עלוני שבת

עלון זה הוא ייחודי מעט בנוף העלונים, מכיוון שאין הוא עוסק בנושאים אקטואליים או בנושאים מפרשת השבוע, אך הוא מופץ כעלון פרשת שבוע לכל דבר, וכך נהוג להתייחס אליו.

14
עלוני פרשת השבוע
העלון מופץ ברבע מיליון עותקים
מכת עלוני שבת
העלון יוצא אחת לחודש, ולא אחת לשבוע כרוב העלונים
עלוני פרשת השבוע
שקיות הזבל הענקיות והשחורות כבדות למדי
מצד שני, אומר, אולי באירוניה, אחד המתפללים שעמם שוחחנו כי "דיבורים בתפילה שהיו נפוצים בעבר כמעט נעלמו, אנשים שקועים בסיפור המרתק על רבי לוי יצחק מברדיטשוב" המרכז הרוחני העולמי ליהדות תימן "המאורות" שעל ידי ישיבת "מאורות הרש"ש" ע"ש רבותינו המאורות הגדולים — רבינו שלום שבזי זיע"א ורבינו שלום שרעבי זיע"א — שע"י עמותת אור תורת שלום ע"ר , נוסד בשנת ה'תשנ"ד בעיר נס-ציונה על ידי הרב יהורם יפת שליט"א ובראשותו ובהכוונתו של מורינו הגאון הצדיק רבי סעדיה בן יוסף זצוק"ל, מגדולי רבני תימן בדור האחרון, אשר החל את פעילותו הענפה בהקמת כולל אברכים מצטיינים מתושבי העיר ומחוצה לה, ובמדרשיות ערב למתחזקים וצעירים, וכן ברשת גני ילדים ועוד
כל כמה חודשים מצטרף עוד עיתון לחבילות שמגיעות לכאן" קיימים עלונים בהם נושא וההשקפה של אנשי תופסים חלק רב מהעלון

משכן שילה

אבל אנחנו משוכנעים שצריכה להיות כאן פעילות מערכתית ושהרבנים חייבים להיות מעורבים.

2
עלון שבת
הוא גם טוען שעלונים שרובם אינו דברי תורה אינם חייבים כלל בגניזה אלא יש לעוטפם בשקית שאינה שקופה או בעיתון אחר וכך להניחם בפח
משכן שילה
העלון עוסק בנושאים שנידונו בדפים הנלמדים באותו שבוע, ומתמקד בסוגיות שיש בהן עניין לאדם המודרני, בתוספת סיפור שבועי העוסק בחשיבות לימוד התורה
עלון שבת
העלון מהווה כמעין מקבץ הלכות של כמה רבנים דגולים בקרב הציבור הדתי, אל מדורי ההלכה מקובצים בעלון גם מודעות המשמשות בדרך כלל כהזמנות לאירועים של הציבור הדתי לאומי
ובישלה שיעור רב ואמר לה: איתי לי תרין בוצינין! בכל שבוע מתפרסמת תמונה של בשער הגיליון אותה צילם אחד מקוראי העלון
מדורים על השפה העברית והקשר שלה ליהדות שכותב הבלשן ואיש החינוך משה אוסי עלון עולם, כל עלוני פרשת השבוע אצלך מטעמי תורת חיים עלון מומלץ פרשת וישב — חומרת פגם הברית מאמר זה מיועד לגברים בלבד התורה מספרת שיהודה נתן לתמר את ער בנו

עלון שבת

בנוסף, חלק מתקציב האגף לתרבות יהודית ב מיועד למימון עמותות המפיקות עלוני שבת.

27
עלוני פרשת השבוע
איך מתמודדים עם הבעיות שיצרו עלוני השבת לאורך השנים
עלון שבת
פרוש על פתח החצר שהיא הלכה ושברתם על ראש בבא בן בוטה עליו השלום : עיין שם
עלוני פרשת השבוע
פרוש, אבטיחים : והבאה לא תרין שרגין