קטע אמצעים במשולש. 3 שאלות על קטע אמצעים בטרפז

אחד המאפיינים הבולטים המבדילים בין הגאומטריה האוקלידית לגאומטריות הלא אוקלידיות הוא והתכונות הנגזרות ממנו בשנת הוכיח שמפגש האנכים האמצעיים O , מפגש התיכונים M ומפגש הגבהים H נמצאים על ישר אחד, הקרוי של המשולש, ומסודרים באופן ש-M נמצאת בשני שלישים הדרך מ-H ל-O
משולשים חופפים הם של דמיון משולשים ראו להלן במשולש שווה-שוקיים זוויות הבסיס שוות, ולהפך - משולש ששתיים מזוויותיו שוות הוא שווה-שוקיים

3 שאלות על קטע אמצעים בטרפז

חלקי קטעים מקבילים גם כן מקבילים.

18
משולש
במשולש היא הזווית בין צלע לבין המשך הצלע הסמוכה, והיא משלימה את הזווית הפנימית בין 2 הצלעות הללו ל-180 מעלות; על כן, בגלל הטענה המדוברת, נובע כי זווית חיצונית במשולש שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שלא סמוכות אליה
אמצעי משולשים
בגאומטריות אלו סכום הזוויות במשולש תמיד גדול מ-180 מעלות
משולש
כימות של כלל זה ניתן למצוא ב
רק חלק מהנקודות במישור יכולות ליצג קודקוד זה במשולש ADC, ו NM הוא ק
עקב כך, ניתן לחשב את הזווית השלישית של המשולש בהינתן שתי הזוויות האחרות בתמונה מצוירת בחירה של חלק כזה ומצוינים סוגי המשולשים שנקודות שונות מייצגות

מתמטיקה » כיתה ט' » קטע אמצעים במשולש

מכאן נובע - אורך הניצב הוא ה של היתר ושל היטלו של הניצב על היתר.

מתמטיקה » כיתה ט' » קטע אמצעים במשולש
חלקי קטעים מקבילים , גם כן מקבילים
מתמטיקה » כיתה ט' » קטע אמצעים במשולש
לכן יש צורך רק בחלק מנקודות אלו
אמצעי משולשים
בגאומטריה ההיפרבולית ובגאומטריה הספירית שטח המשולש לפער שבין סכום זוויותיו ל-180 מעלות