שדות חמד. אגף חינוך

If people do not take what they desire, they are forever tortured, and if they do, they violate a core social prohibition and risk throwing society into chaos and violence מערכת החינוך היא מערכת מגוונת מאוד, ופועלת בכל יישובי המועצה: אחיעזר, זיתן , חמד, יגל , כפר חב"ד, גנות, ניר צבי וצפריה
תמונת העתיד של החינוך במועצה מתמקדת בשלושה יעדים אלה גם בזיקה לתלמידים וגם בזיקה לצוות ההוראה — בתהליכים מקבילים Prov 6:25 Do not covet her beauty or let her captivate you with her eyes

נמל התעופה הבינלאומי חמד

And are not great countries and populous kingdoms made desolate by domestic seditions, through such causes? The chapter ends with the warning that a husband never forgives a man who cuckolds him, so that adultery is a self-destructive act.

26
חמד
כדי לקבל הקצאת קרקע להקמת המושב היו צריכים לצרף קבוצת עולים חדשים שזה אך הגיעו לארץ
חמד
We connect to the sense of the endlessness of possibilities
חמד
בסמוך למושב נמצא — "" הממוקם על ומאפשר חנייה בחינם ונסיעה באמצעות הסעות שאטל ל
בחינוך העל יסודי — רבים מילדי המועצה לומדים במוסדות חינוך מחוץ למועצה, על פי המיפוי שנקבע ליישובי המועצה
ד one and crave א Codifying the Multi-Step Prohibition: Maimonides In his legal code Mishneh Torah, Moses Maimonides 1135-1204 follows the Mekhilta de-Rashbi midrash, and codifies this prohibition accordingly

שדי חמד

We are "body builders with soft spines".

15
(מושב)
ובעבור זה המשכיל לא יקנא ויחמוד
חמד
If God is the master of the world, how can a person desire to have that which God did not give, or act in a way God does not permit? המושב משתייך לתנועת הפועל המזרחי
חמד
In other words, a person retroactively knows whether he or she has violated the prohibition of coveting if one succeeds in acquiring the desired object through lawful means