הזכות לשוויון. הזכות לחינוך

Windows 10 وما فوق Windows 7 وما فوق الدعم الفني :أيام الأحد — الخميس في الساعات 08:00 — 20:30، يوم الجمعة حتى الساعة 13:00 סמנו את הקטע הרצוי על ידי העברת העכבר תוך כדי לחיצה על כפתור שמאלי בעכבר
המלומד יורם רבין מונה שלוש סיבות לקיומה של הזכות לחינוך במשפט הישראלי: הראשונה, הזכות לחינוך קבועה בחוקים רבים במשפט הישראלי אחרים רואים בהעדפה מתקנת אמצעי להשגת שוויון מהותי

הזכות לשוויון בחינוך היא זכות יסוד החלה על כל מערכת החינוך בישראל (פסק דין)

תיקון עוולות העבר והשגת שוויון מעשי יכולים, לכן, להיעשות רק בהענקת יחס מועדף לבני הקבוצה החלשה.

הזכות לשוויון
היא מבוססת על התפיסה, כי בחברה שחלק ממרכיביה מצויים בעמדת מוצא נחותה, אין די במתן הזדמנות שווה לכול
הזכות לשוויון
משמעות הדבר שניתן לפגוע בזכות לחינוך בחוק רגיל
הזכות לשוויון
כדי לתקן את חוסר השוויון, יוצרים העדפה מתקנת
לעומתם יש מי שסבורים כי עקרון השוויון מעוגן בחוק היסוד אף שאינו נמנה במפורש עם הזכויות המוגנות, בשל כך שהזכות לכבוד המעוגנת בחוק היסוד כוללת גם את את הזכות לשוויון הזכות לשוויון היא זכות מורכבת, מכיוון שבני האדם שונים זה מזה
אף על פי כן דחו השופטים את העתירה בנימוק שהיא כללית מדי, שהעותרים לא פירטו די הצורך את צורכי הדת של העדות הדתיות על אף שהביאו חוות דעת של רואה חשבון בעניין זה ושבית המשפט אינו יכול להורות לפקח על עריכת תקציב: "לא שמעתי עד כה ולו על מקרה אחד בו ביטל בית המשפט סעיפים בחוק התקציב; ועל דרך העיקרון נוסיף, כי אין זה מהלך פשוט כלל ועיקר שבית המשפט יעמוד על הוראות בחוק התקציב ויכריתן מחוק" פחות משנה אחר-כך ביטל בג"צ סעיפים בחוק התקציב בשל היותם מפלים יש המחזיקים בדעה שאין להרחיב את תחולת חוק היסוד מעבר לזכויות המנויות בו במפורש

הזכות לשוויון בחינוך היא זכות יסוד החלה על כל מערכת החינוך בישראל (פסק דין)

עם הזמן חברות אלה החליטו לתת הזדמנות שווה לכול.

6
הזכות לשוויון
במידה והזכויות לחינוך יוכרו כזכויות חוקתיות המוגנות בחוקי-היסוד הכנסת לא תוכל לפגוע בהן באמצעות חוק רגיל
הזכות לשוויון
ההכרה בכל אחד מהם משתנה מ למדינה, וכך גם יכולתה של המדינה להגן על זכות זו - שכן הזכות לחינוך, כאחת ה, דורשת השקעת משאבים רבים על-מנת ליישמה
The Center for Educational Technology
אוטונומיה זו, שמגשימה את הזכות להשפיע על תוכני החינוך, מובילה לעיתים גם לפגיעה בזכות לקבל חינוך הכולל תכנים כגון: ידע שימושי, דמוקרטיה זכויות אדם וכדומה