משפט פשוט מחובר ומורכב. לשון/תחביר ושחבור/משפט מורכב

כאשר ניתן להחליף את המילה "אין" במילה "לא" לפנינו אוגד יש לראות במילים כמו אינני, אינך וכד' נושא + אוגד
דוגמה: כל החברים נסעו לאילת ביבליוגרפיה: כותר: תחביר : משפט מורכב שם האתר: מחבר: בעלי זכויות : הוצאה לאור: הערות: 1

מהם ההבדלים בין משפט פשוט, מורכב ומאוחה?

.

22
תחביר : משפט מורכב
במשפט הפשוט יש שני סוגים נוספים: משפט כולל ומשפט ייחוד
לשון/תחביר ושחבור/משפט מורכב
הפסוקית לא יכולה לעמוד כמשפט עצמאי ותלויה בחלק העיקרי של המשפט
תחביר : סוגי משפטים
מילות השעבוד שֶׁ, כי, ו-אם עשויות לפתוח כל מיני פסוקיות, ולכן אין להסתמך עליה בקביעת תפקידה התחבירי של הפסוקית
תיחום המשפט העיקרי+ סיווג המשפט העיקרי פשוט, כולל או חסר 2 משפטים מורכבים יש שני פעלים או יותר
כאשר תופיע פסוקית נושא במשפט המורכב, העיקרי יהיה חסר נושא לדוגמא: נודע לנו כי מחר נצא לטיול החלפה במילים זה, הזו האלו, כזה, כאלה

מהם ההבדלים בין משפט פשוט, מורכב ומאוחה?

ניתן להוסיף לפני פסוקית תמורה מילת הבהרה כמו: כלומר, זאת אומרת ועוד.

סוגי המשפטים
אל תעשנו כי העישון מזיק לבריאות
תחביר : סוגי משפטים
ב: אני לא מרגיש עם זה כל כך נעים ואני חייב לומר שאולי לא שמתי לב, במקרה, יכול להיות שחשבתי שאני כתבתי הודעות ל
סילבוס הקורס ידע פדגוגי של הוראת הלשון והספרות