כבוד האדם. כבוד

כאשר מאבקי הדרת הכבוד כוללים רבדים רבים, הם פוגעים בתפקודה של הקבוצה ו הארגון וחושפים את האנשים העובדים בו לחוויית איום מ- °360 המרכז מתערב בעיקר בצמתים בהם מתקיימים יחסי ותלות בין אנשים וקבוצות
יתרה מזאת, לבד מריבוים של הצירופים הדנים בכבוד האל, יש מקום להתייחס להיבטים נוספים כמו: 1

כבוד האדם

בשני המקרים ההתייחסות אל המלכים אינה כאל מורמים מעם.

16
כבוד האדם
תיאור תולדות האנושות כהשתלשלות של זוג אחד, אב אחד ואם אחת לכל בני-האדם, מדגיש את השוויון הראשוני של המין האנושי
כבוד
ובמקום אחר שם פיס' לא הוא כותב: "יסוד כבוד שמים באמת הוא שע"י כבוד שמים נעשים כל דרכי היושר מכוונים בעולם, ובהבטל כבוד שמים חלילה אפילו במקצת, נתמוטט יסוד הצדק והמוסר בכלל, ואז ילכו בנ"א בחשכה"
כבוד
במשניות של הוצאת חורב, ירושלים-לונדון-ניו-יורק תשי"ב , כתוב "שכל המאבד נפש אחת מבני אדם מעלה עליו הכתוב
כבוד האדם כבסיס לעבודת הסייעת: ההשתלמות מכוונת לפיתוח מקצועי של סייעות גני הילדים מצב זה עשוי להוות אבן נגף בכל פגישה עם מקורות קדומים וכתובים עתיקים, ובמיוחד עם כתובים, שיש להם משקל מכריע בעיצוב הזהות והחיים של החברה
הדרת-הכבוד מקנה סטטוס מיוחס, שיש לקנות, לבסס, להבטיח, לנקום ולהשיב אותו בהתנהגות המפגינה עצמה, עליונות, שליטה במצב, עצמאות, אסרטיביות והעדר פחד ערך משתמע נוסף הוא שכל אדם יכול להתקרב לישות הנבדלת של האל, דהיינו להתקרב למידת קדושתו

המרכז הישראלי לכבוד האדם

מורה בכיוון הנוסח שאינו גורס 'מישראל', שכן המדובר בהסקת מסקנה על חשיבותם של חיי האדם מן העובדה שהאדם הראשון נברא יחידי.

25
הזכות לכבוד
אמנם, ספרות החכמה מחזקת ומדגישה כי דיאלוג זה מתקיים, נפי שראינו, גם עם איש מארץ עוץ, איוב שמו
כבוד
במסגרת מערכת ערכית זו, כל אדם חייב להימנע מפגיעה בהילת הכבוד של זולתו ושל עצמו, כלומר: להימנע מכל התנהגות או פגיעה באדם שעלולה לבזות את צלם האלוהים המשתקף בו
כבוד האדם
מעניין לעקוב אחר החילופים שתיקנו סופרים והמירו את כבוד האל בכבוד אדם במקום שכבוד האל חולל: ירמיה ב 11; תהלים ק"ו 20